Contact us
वाळवा तालुका एज्युकेशन सोसायटीचे
विद्यामंदिर हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय

एस. डी. पाटील नगर, ताकारी रोड
इस्लामपूर तालुका. वाळवा जिल्हा. सांगली ४१५४०९
फोन नं.(०२३४२) २२०१६२.