Scholarship

शिष्यवृत्ती
१. गुणवत्ता शिष्यवृत्ती इण् ५ वी ते १० वी
२. सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती इण् ५ वी ते १० वी
३. प्रि मॅट्रिक शिष्यवृत्ती इ ९ वी १० वी
४. प्रि मॅट्रिक अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्ती इ ५ वी ते १० वी
५. पोस्ट मॅट्रिक अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्ती इ ११ वी ते १२ वी
६. इ ११ वी १२ वी सर्व समाज कल्याण शिष्यवृत्ती